Peame oma klientide andmete turvalisust esmatähtsaks. Kõiki teie poolt meile esitatud isikuandmeid, mille alusel teid saab tuvastada, säilitatakse turvaliselt ja konfidentsiaalselt ning neid töödeldakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale privaatsuspoliitikale, milles on sätestatud, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume, kui te meiega suhtlete, ja kuidas me teie andmeid kasutame.

Me võtame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmete volitamata või ebaseadusliku töötlemise eest, sealhulgas krüpteerime teie andmed vastavalt kohaldatavatele tööstusstandarditele.

Kui oleme teile andnud (või kui olete ise valinud) salasõna, mis võimaldab teile juurdepääsu meie veebisaidi teatud osadele, vastutate selle salasõna konfidentsiaalsena hoidmise eest. Palume teil mitte jagada salasõna kellegagi.

Teil on vaja vaadata vaid ühte kohta, et teada saada kõik, mida peate teadma selle kohta, kuidas Cleanfilter kogub ja töötleb teie isikuandmeid.

Kõik muudatused, mida me käesolevasse poliitikasse teeme, kajastatakse sellel leheküljel ja vajaduse korral teavitame teid e-posti teel.

Kes me oleme

Nagu on sätestatud meie tingimustes, haldab seda veebisaiti UAB Klimtera. UAB Klimtera registreeritud aadress on Radviliškio str. 72-5, LT-76367 Siauliai, Leedu, ärinumber: 305573925. Käibemaksunumber: LT100013271319. UAB Klimtera on vastutav töötleja seoses teabega, mida kogutakse, kui te sirvite käesolevat veebisaiti ja ostate meie tooteid. Kui teil on küsimusi seoses meie isikuandmete kasutamise või käesoleva privaatsuspoliitikaga, võite saata e-kirja aadressil info@cleanfilter.eu.

Teave, mida me võime teie kohta omada

Kui registreerute meie veebisaidi kasutamiseks, ostate toote või võtate meiega ühendust, kogutakse teie poolt esitatud isikuandmeid, nagu teie nimi, kontaktandmed, sisselogimis- ja makseteave.

Kui sirvite meie veebisaiti, olenemata sellest, kas olete registreerunud või mitte, ostate toote või registreerite end meie e-kirjade saamiseks, kogume kasutajaandmeid, nagu teie asukoht, keel, IP-aadress, millal te meie veebisaiti külastasite, kuidas te meie veebisaidile jõudsite, kus te pärast meie veebisaiti käisite, milliseid lehekülgi külastasite, kui kaua te meie veebisaidi üksikuid lehekülgi sirvite, milliseid tooteid olete ostnud ning millist brauserit (vajaduse korral) ja seadet kasutasite meie veebisaidile juurdepääsuks.

Kui võtate meiega ühendust telefoni teel, võidakse kõned salvestada kvaliteedi, koolituse ja turvalisuse eesmärgil. Kõnesid võidakse ka ilma teie nõusolekuta jälgida järgmistel asjaoludel: äritehingu tõendamiseks; kuriteo ennetamiseks või avastamiseks.

Te kinnitate, et te ei ole vastu sellele, et me kasutame teie isikuandmeid ühelgi käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärgil, ning kinnitate, et te ei pea ega kavatse pidada ühtegi neist eesmärkidest eraelu puutumatuse ja elektroonilise side (EÜ direktiiv) 2003. aasta määrusest tulenevate õiguste rikkumiseks.].

Kuidas me võime teie isikuandmeid kasutada

Me võime kasutada teie isikuandmeid järgmistel viisidel:

 • teie tellimuse täitmiseks - me vajame teie isiku-, kontakt- ja makseandmeid, et saaksime teiega lepingu sõlmida, ja ilma nende andmeteta ei ole meil võimalik seda teha;
 • et teavitada teid sarnastest toodetest ja teenustest või toodetest ja teenustest, mille kohta te palute meil saata teile teavet, e-posti teel ja/või muude digitaalsete vahendite kaudu (sõltuvalt teie märgitud eelistustest), sealhulgas sotsiaalmeediaplatvormide kaudu;
 • et pakkuda teile teenuseid, mida te meilt küsite;
 • teie registreerimiseks veebisaidil (kui see hõlmab teie konto loomist, kasutame teie isikuandmeid teie konto haldamiseks ja ajakohastamiseks (nt aadressi muutmine või turundussoovituste muutmine);
 • meie veebisaidi haldamiseks;
 • meie veebisaidi kasutamise analüüsimiseks ja parandamiseks, sealhulgas selleks, kuidas te meie veebisaidil liigute;
 • meie reklaami mõõtmiseks ja analüüsimiseks;
 • teha teile ja teistele meie veebisaidi kasutajatele ettepanekuid ja soovitusi toodete kohta, mis võivad teid või neid huvitada;
 • et hoida teiega ühendust seoses teie turundussoovitustega;
 • et hoida meie veebisaiti turvaliselt ja ohutuna;
 • maksete töötlemiseks ja pettuste vältimiseks (võime edastada teie andmed nende funktsioonide täitmiseks kolmandale osapoolele).

Me töötleme neid andmeid, kui te olete andnud meile nõusoleku nende kasutamiseks, kui see on vajalik meie lepingu täitmiseks, et võtta teie taotlusel meetmeid enne lepingu sõlmimist, kui seda nõuab seadus või meie õigustatud huvide järgimiseks, kui teie õigused ja huvid ei kaalu neid üles, näiteks asjakohase turunduse pakkumiseks ja meie teenuste säilitamiseks.

Kui kaua me teie andmeid säilitame

Me ei säilita teie isikuandmeid ühelgi eesmärgil (eesmärkidel) kauem, kui see on vajalik, ja me säilitame ainult asjakohaseid isikuandmeid, mis on vajalikud seoses selle eesmärgiga.

Me säilitame teie poolt meie veebisaidil konto registreerimisel esitatud isikuandmeid nii kaua, kuni see konto on olemas.

Kui te võtate meiega ühendust, säilitame neid andmeid nii kaua, kui see on vajalik teie päringu lahendamiseks, ja lühikese aja jooksul pärast päringu lõpetamist.

Kui teete ostu meie veebisaidi kaudu, säilitame teatud piiratud isikuandmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress ja postiaadress, kuni palute meil neid andmeid uuendada või kustutada, et teatada uutest ja olemasolevatest kasutajatest meie partnerreklaamijatele. Me säilitame tehinguandmeid nii kaua, kui seadus seda nõuab. Säilitame teavet teie veebilehe sirvimise ajaloo kohta sarnase aja jooksul.

Kui me oleme seadusega kohustatud või kui see on mõistlikult vajalik regulatiivsete nõuete täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, pettuste ja kuritarvituste ennetamiseks või meie tingimuste jõustamiseks, võime säilitada mõningaid teie isikuandmeid piiratud aja jooksul, isegi pärast seda, kui olete oma konto sulgenud.

Kuidas me võime teie isikuandmeid jagada

Me võime jagada teie isikuandmeid:

 • Meie tarnijad ja alltöövõtjad;
 • Otsingumootorite ja veebianalüütika pakkujad.

E-poes toimuvaid makseid töödeldakse makecommerce.lt platvormi abil, mida haldab Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Eesti, reg. nr: 12268475), seega edastatakse Maksekeskus AS-le teie isikuandmed, mis on vajalikud makse teostamiseks ja kinnitamiseks.

Samuti võime avaldada teie isikuandmeid, kui meil on selleks seaduslik kohustus, seoses kuritegevuse ennetamise või avastamisega, oma seaduslike õiguste kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või kui me leiame, et oleme saanud põhjendatud avaldamisnõude. See hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettusekaitse ja krediidiriski vähendamise eesmärgil.

Meie veebisait võib aeg-ajalt sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele ja nendelt. Kui te järgite linki mõnele neist veebisaitidest, siis võtke arvesse, et neil veebisaitidel on oma privaatsuspoliitikad ja me ei võta nende eest mingit vastutust ega kohustust. Palun kontrollige neid põhimõtteid, enne kui esitate nendele veebisaitidele teavet.

Kus me teie isikuandmeid säilitame

Teilt kogutud teavet võidakse edastada ja säilitada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ("EMP"). Neid võivad töödelda ka väljaspool EMPd tegutsevad töötajad, kes töötavad meie või mõne meie tarnija heaks. Kui me seda teeme, siis on Euroopa Komisjon kinnitanud kolmanda riigi andmekaitseseadused piisavaks või on olemas muud kohaldatavad kaitsemeetmed.

Teie õigused

Teil on õigus paluda, et me ei töötleks teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel. Te saate kasutada oma õigust sellise töötlemise vältimiseks, märgistades teatud kastid vormidel, mida me kasutame teie andmete kogumiseks, klõpsates tellimuse tühistamise nupule mis tahes teile saadetud teatises või saates meile e-kirja aadressil info@cleanfilter.eu.

Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Kui meie valduses olev teave teie kohta on ebatäpne või ebatäielik, võite meile sellest teatada ja paluda meil seda parandada või täiendada.

Samuti on teil õigus, mõningate eranditega, nõuda meilt koopiat kõigist teie kohta säilitatavatest isikuandmetest. Kui te otsustate seda õigust kasutada, siis teatavatel asjaoludel võib iga juurdepääsutaotluse eest nõuda tasu, et katta meie kulud, mis on seotud teie kohta käivate andmete esitamisega.

Alates 25. maist 2018, kui teil on kaebus selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid oleme käsitlenud, võite te paluda meil piirata teie isikuandmete kasutamist, kuni teie kaebuse lahendamine on lõppenud. Teatud tingimustel võite paluda meil teie isikuandmed kustutada, kui te võtate oma nõusoleku tagasi, teie isikuandmete kasutamine ei ole enam vajalik, te olete oma isikuandmete kasutamise vastu ja meil ei ole mõjuvat põhjust nende kasutamist jätkata või me ei ole teie isikuandmeid käitlenud vastavalt meie kohustustele.

Nende õiguste kasutamiseks või kui teil on küsimusi või muresid seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, saatke palun e-kiri aadressil info@cleanfilter.eu.